30 dagen retourrecht voor alle artikelen
Nederlands nl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
30 dagen retourrecht voor alle artikelen
Nederlands nl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
winkelwagen 0

Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden en annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (easyAMZ GmbH, Marienkäferweg 35 A, 40764 Langenfeld, Duitsland, Tel.: +49 (0) 2173 - 8932724, e-mail: service@easyamz.de) op de hoogte brengen via van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld B. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij hebben jullie alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type van levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben gegeven ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Algemene informatie

1) Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet terug naar ons.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Bij

easyAMZ GmbH
Marienkäferweg 35 A
40764 Langenfeld
Duitsland
E-mail: service@easyamz.de

Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

_________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is