30 dagen retourrecht voor alle artikelen
Nederlands nl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
30 dagen retourrecht voor alle artikelen
Nederlands nl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
winkelwagen 0

Voorwaarden

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. reikwijdte
 2. Totstandkoming van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Bevoegde rechtbank
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van easyAMZ GmbH (hierna "verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper verbindt met betrekking tot de verkoper in zijn online -Shop completeert de getoonde goederen. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Totstandkoming van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindende contractaanbieding in voor de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedt. De termijn voor het aanvaarden van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / gebruikersovereenkomst-volledig of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, te raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- vol. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt om het bestelproces te voltooien.

2.5 Als de betalingsmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de Amazon Payments Europe gebruiker overeenkomst, te vinden op https: //payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" als betaalmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betaalopdracht aan Amazon door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper reeds aanvaarding van het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat zijn bestelling is ontvangen. is verzonden. Verdere verstrekking van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling plaatst, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en zijn ze gratis toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de overeenkomstige gegevens te verstrekken. login gegevens.

2.7 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. Overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan in verband met de geldoverdracht als de levering niet wordt gedaan naar een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid (en) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie bevestigen aan "SOFORT". De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" kan de klant op internet opvragen via https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Als u een van de betalingsmethoden kiest die worden aangeboden door de betaaldienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe "). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Om betalingen te verwerken, kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor mogelijk speciale betalingsvoorwaarden gelden, waarnaar de klant afzonderlijk kan worden verwezen. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend. In afwijking hiervan is bij het kiezen van de PayPal-betaalmethode het afleveradres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling doorslaggevend.

5.2 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de verzendkosten indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten, als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de bepalingen in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.

5.3 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

9) Plaats van jurisdictie

Als de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de vestigingsplaats van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de aanspraken uit het contract kunnen worden toegerekend aan de professional of commerciële activiteit. In de bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter altijd het recht om de rechtbank op de maatschappelijke zetel van de klant te bellen.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

10.2 De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie, maar is daartoe bereid.