30-dniowe prawo do zwrotu wszystkich produktów
Polski pl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
30-dniowe prawo do zwrotu wszystkich produktów
Polski pl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
wózek sklepowy 0

Prawo odstąpienia od umowy

Zasady anulowania i formularz anulowania

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami, w przypadku których konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani nie prowadzą działalności na własny rachunek:

A. Zasady anulowania

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (easyAMZ GmbH, Marienkäferweg 35 A, 40764 Langenfeld, Niemcy, tel .: +49 (0) 2173 - 8932724, e-mail: service@easyamz.de) za pośrednictwem jasnej deklaracji (np B. pismo wysłane pocztą lub e-mail) o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie, że korzystasz z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, będziemy dałem wam wszelkie płatności, jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowanych przez nas ma ) do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Informacje ogólne

1) Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar należy odesłać do nas w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2) Prosimy nie odsyłać do nas towaru za pobraniem.
3) Należy pamiętać, że powyższe cyfry 1-2 nie są warunkiem koniecznym do skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

W

easyAMZ GmbH
Marienkäferweg 35 A
40764 Langenfeld
Niemcy
E-mail: service@easyamz.de

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione dnia (*) ____________ / otrzymane dnia (*) __________________

________________________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

_________________________
data

(*) Niepotrzebne skreślić